دل‌نامه

در خانه ما رونق اگر نيست، صفا هست

گاهی برای خداحافظی هم دیر می‌شود

و آدم تمام عمر چه دلگیر می‌شود

سرشار می‌شود همه ذهن از خیال،

از واقعیت است که دلت سیر می‌شود

هر آن پر از گریز و فرارند لحظه‌ها

می‌ایستی و جهان پر از تیر می‌شود

آلوده می‌شوی به مرور و مرور و لیک

فکر است که می‌رود و چه درگیر می‌شود

اهل جهان مسافر و تو خود مسافری

هر جا رسی، رفته‌اند همه و دیر می‌شود

خامی مکن رفیق در این روز واپسین

بس زاهد شفیق که شبگیر می‌شود

روزی بهار بود همه آرزو ولی

پلکی پرید و آه، بهار پیر می‌شود

لختی درنگ کن که نبازی تمام عمر

گاهی برای خداحافظی هم دیر می‌شود

 

به يادگار مانده از شنبه سی ام آبان ۱۳۹۴ساعت 22:2 به قلم جوجو|

پر از تشویش و تکرارم، پر از افکار طولانی

پر از تردید و تصمیمم، پر از امواج طوفانی

زمانی اضطراب آید، زمانی آه، گاه حسرت

زمانی آرزو دارم، گهی سودای ویرانی

لبالب خسته‌ام از صبح، سراسر ناله‌ام در شب

گهی روشن چو مهتابم، گهی خاموش و پنهانی

زمان می‌چرخد و هر دم، پر از احساس بی حسی

خوشم با این همه کاو تو، خطوط دفترم خوانی

دگر نه نوجوان هستم، نه جویای جوانی‌ها

فقط دل خسته‌ای زردم، پر از شعر پریشانی

نه آگه هستم از امروز، نه آلوده به فردایم

فقط گم کرده‌ای هستم، سراسر جهل و نادانی

لبم لبریز از شعر است، پر از تصنیف آهنگین

پر از پروین، رهی، عشقی؛ پر از مسعود و خاقانی

گهی خواهم دعا گویم، برای لحظه‌ای حتی

نیاید هیچ در ذهنم، و این تنها تو می‌دانی

گله تا می‌شود آغاز، زبان‌ها بی امان چرخد

سکوتم را بخر یارا، بخر حتی به مجانی

سواران یک به یک رفتند؛ خرامان، گاه با سرعت

و من ماندم چو تاکی خشک، بی اذن چراغانی

نگاهم پر شده از دید، دلم لبریز پرواز است

نوای الرحیلی خوان، تویی که تا ابد مانی

کران آرزویم خفت، در یک ساحل خالی

و من دستی نمیازم؛ به هر عاقل، به هر جانی

دگر هیچم امیدی نیست، به روزان پس از امروز

نه در سر نقشه‌ای دارم، نه میلی بهر مهمانی

گهی یادی بکن از من، از این خاموش دل خسته

گهی درب قفس وا کن، بر این مخلوق زندانی

غزل کوتاه، شب کوتاه، زمان کوتاه و دم کوتاه

رحیما رحمتی فرما، بر این خاکستر فانی

به يادگار مانده از سه شنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 22:54 به قلم جوجو|

شبانگاهان که بغض از چهره مهتاب می‌جوشید

خدایم را صدا کردم

برای تک تک مردم

برای آرزوهاشان دعا کردم...

نمی‌دانم

گمانم در حق شخصی

که من باشم،

جفا کردم...

نمی‌دانم

نمی‌دانم

ز نیک و بد چه‌ها کردم...

بریدم آنقَدَر فکری به حال قصه‌ها کردم.

کجاوه‌وار بر بستند محمل‌ها

و رخ بستند از دل‌ها

و اینسان آرزوهایم وداع کردند.

گره وا می‌شود، باشد

نه حتی کور هم خوب است

من آسان رشته امّید و الفت را رها کردم...

گذشتم از همه دیروز و از فردا

و حالم را فنا کردم.

خدایا شاهد من باش در این عصر

در جمعه

که پشت پا زدم بر هر چه نیک و پست

عطا بخشیده و ترک لقا کردم...

گریزی نیست می‌دانم

که در دامم، که هیچم نیست آرامم...

خدایا پس گناهم چیست؟

تو می‌دانی،

نمی‌دانم

نمی‌دانم...

خدایا من بریدم

خدایا بر ته خط ها رسیدم

خدایا گریه کردم لابه کردم، بی‌نصیبم

تو هم دادی فریبم....

خدایا دیدی و هیچم نگفتی

نگفتی رنج دیدم...

خدایا این دعای من برای من

دمی بگذر ز من، از ناله‌های من

دمی هم حرکتی میکن برای من

بیا بگذر ز حال ضجه‌ها و لابه‌های من

...

خداوندا ببخشا حرف‌های من!

فقط مرگ است سزای من

فقط مرگ است سزای من

فقط مرگ است سزای من

 .....

به يادگار مانده از جمعه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 17:20 به قلم جوجو|


من نمانم روزگار، خط بماند يادگار
» من اگر نشستم، تو برخیز
» و می‌دانم که می‌دانی
» فقط آمین
» نصیحت
» بی چشمداشت
» ساعت‌ها
» در آن نفس...
» همچون تمام روزهای نیامده
» حافظانه
» سه‌گانه سوم: Before Midnight
Design By : Pars Skin